Conditiemeting

Wat is een conditiemeting?


Het doel van een conditiemeting is het vaststellen van de technische toestand van een bouwdeel
op basis van waargenomen gebreken. NEN 2767 is een norm die de conditie van een gebouw objectief bepaald. Aan de hand van een objectieve methodologie worden gebouw onderdelen gescoord op een kwantitatieve schaal.

Wat is het nut van een conditiemeting?

 

  • Het in beeld brengen van de conditie
  • Het onderbouwen van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)
  • Het onderbouwen van onderhoudsbudgetten
  • Het ondersteunen van technisch beheer en beleid
  • Het gebruik in (resultaatgerichte) onderhoudscontracten
  • Vergemakkelijken van de communicatie over de gewenste conditie
  • De conditiemeting is de methode die gebruikt wordt om de technische staat van een gebouw objectief uit te drukken. 
  • Het laat het bestuursorgaan toe een strategie uit te werken en het beheer van het gebouw
  • Af te stemmen op de strategie van het bestuur.

Wat is NEN2767?


NEN 2767 is een norm die de methodologie van het bepalen van een conditie vast legt. Zo kan men op
een transparante, herleidbare en daarmee persoonsonafhankelijke methode de conditie en gebreken
vaststellen.