EPC-attest

Het energieprestatiecertificaat of afgekort EPC is een document die aangeeft hoe energiezuinig een appartement, huis of gebouw is. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige installaties en de gebouwschil. Dankzij een label of de energiescore is het duidelijk wat de energetische toestand is van het vastgoed.

Van plan om binnenkort je huis of appartement te verkopen of te verhuren? Dan ben je sinds 2008 verplicht een EPC van de woning te hebben. Een EPC, of voluit een Energie Prestatie Certificaat, is een document dat het geschatte energieverbruik van een woning aangeeft per m². Een lagere EPC-score betekent dus een betere energieprestatie.

Wat is een goede EPC-score?

Veel mensen vragen zich af wat een goede of wat een slechte EPC-score is. Een terechte vraag. Een vrijstaande woning verbruikt meer dan een appartement doordat het een groter verliesoppervlak heeft. Daarnaast speelt het bouwjaar van de woning een rol. Zo heeft een vrijstaande woning gebouwd na 2005 een gemiddelde EPC van 190 kW/m² en een appartement een gemiddeld EPC van 160 kW/m².

Het EPC-attest van privatief vastgoed

Het EPC-certificaat van een privatief vastgoed is verplicht afgeleverd te worden bij het verkopen of verhuren van uw eigendom aan de kandidaat-koper of huurder. Hierdoor kunnen zij rekening houden met de energiescore van de woning voor bijvoorbeeld de nodige renovatiewerken in de toekomst of schatting van de energiekosten.

Het EPC-attest van de gemeenschappelijke delen

Vanaf 2022 is elk appartementsgebouw verplicht over een EPC (of voluit energieprestatiecertificaat) voor de gemeenschappelijke delen te beschikken. Dat EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw geeft aan hoe energiezuinig de gemeenschappelijke delen zijn. Denk maar aan de staat van het dak, de gevel, collectieve installaties van het gebouw…

Er staan aanvullend ook aanbevelingen in om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.

Trema. is de energiepartner die u tijdens het volledige traject van het opmaken van een EPC voor gemeenschappelijke delen tot het aanpakken van de aanbevelingen op het attest. Onze vastgoedinspecteurs adviseren en assisteren u bij wat u wenst aan te renoveren in uw gebouw.

Het EPC heeft als doel om aan te geven wat de nodige maatregelen zijn die moeten genomen worden om aan de vereiste energiedoelstellingen van 2050 te voldoen.

Aanvraag EPC privatief of gemeenschappelijke delen

De vastgoedinspecteurs van Trema. hebben hun licentie Type A behaald voor de opmaak van EPC-attesten, dit zowel voor het privatief als het gemeenschappelijk EPC-attest.

De erkenningsnummers van Trema. zijn: EP18573 & EP18574.

Boek een afspraak voor het opmaken van een EPC-attest met één van onze vastgoedinspecteur via info@trema.be of +32 9 396 42 38.