Kosten- en energieanalyse

Kostenanalyse van een gebouw

Er wordt een analyse gemaakt van de verscheidene kostenposten van de afgelopen jaren. Deze worden afgezet tegen doorsnee gebouwen met de zelfde eigenschappen. Zo kan men beoordelen hoe de kosten van het gebouw zich verhouden tegenover een gemiddeld gebouw met de zelfde eigenschappen. Ook wordt er een gedetailleerde analyse van het energie verbruik gemaakt.