NEN2767 audit

Wat is NEN2767?

NEN 2767 is een norm die de methodologie van het bepalen van een conditie vast legt. Zo kan men op een transparante, herleidbare en daarmee persoonsonafhankelijke methode de conditie en gebreken vaststellen. 

Een heldere weergave van de conditie van een gebouw is een handig instrument voor beslissingsnemers. Het geeft inzicht in te maken investeringen, de kostprijs en de urgentie hiervan. Daarnaast geeft het ook inzicht in de lopende onderhoudskosten.