Periodieke rondgang


Aan de hand van een visuele inspectie wordt het gebouw geïnventariseerd en worden gebreken opgelijst volgens het NEN2767-principe.